ขายที่ดิน+บ้าน 3-1-97.7 ไร่  ซ.นนทบุรี 52 (กาหลง)อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ใกล้สนามบินน้า

95,000,000฿

ขายที่ดิน+บ้าน 3-1-97.7 ไร่  ซ.นนทบุรี 52 (กาหลง)อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ใกล้สนามบินน้า

95,000,000฿