ขายที่ดิน 7 ไร่ แบ่งขายได้ ซ.หมู่บ้านเอี่ยมสะอาด ถ.สุวรรณศร ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ใกล้โรงพยาบาลภาชี

7,000,000฿

ขายที่ดิน 7 ไร่ แบ่งขายได้ ซ.หมู่บ้านเอี่ยมสะอาด ถ.สุวรรณศร ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ใกล้โรงพยาบาลภาชี

7,000,000฿