ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ม.อาภากร2 ศาลายา- นครปฐม  ถนนเมน ขายตามสภาพ ถูกที่สุดในโครงการ

2,390,000฿

ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ม.อาภากร2 ศาลายา- นครปฐม  ถนนเมน ขายตามสภาพ ถูกที่สุดในโครงการ

2,390,000฿