ที่ดินเปล่า 222 ตร.ว. หลังอนามัยนราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ที่ดินจัดสรร ยังไม่ถม

1,600,000฿

ที่ดินจัดสรร ที่ดินเปล่า หลังอนามัยนราภิรมย์ นครปฐม ศาลายา บางภาษี

ที่ดินเปล่า 222 ตร.ว. หลังอนามัยนราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ที่ดินจัดสรร ยังไม่ถม

1,600,000฿

หมวดหมู่: